Home

Dit is de website van het onderzoekprogramma naar de  ‘Experimentele Woningbouw 1968-1980 Revisited’ van Barzilay+Ferwerda. Een onderzoek naar de 84 projecten die door de overheid in de jaren ’60 en ’70 werden gesteund om vernieuwingen in de woningbouw te realiseren.

Mogelijk bent u net als ons gefascineerd geraakt door jaren ’60/’70 architectuur en stedenbouw: de tijd van de woonerven, bloemkoolwijken, terrasflats, collectieve woonvormen, stadsvernieuwing, de SAR, Piet Blom e.a. als reactie op de monotonie en flattenbouw uit de voorgaande perioden. Misschien bent u betrokken bij renovatie van projecten uit de jaren ’60/’70, of zelf bewoner van een experimenteel project. We vertellen u graag over onze bevindingen binnen het onderzoek naar deze periode, en in het bijzonder het programma ‘Experimentele Woningbouw’. We komen graag in contact met u.

We zijn namelijk van mening dat het programma Experimentele Woningbouw ’68-’80 een retrospectief én toekomstgericht onderzoek verdient, ter innovatie van de hedendaagse Nederlandse woningbouwpraktijk!

Met het volledige onderzoek beogen we..

  1. ..een bijdrage te leveren aan het verhaal over de geschiedenis van de stad uit de jaren ’70, die nu een eerste vernieuwingscyclus ingaat
  2. ..na te gaan wat de huidige staat van de experimentele projecten is
  3. ..ontwerpoplossingen en -strategieën te ontwikkelen voor behoud en transformatie van deze projecten en soortgelijke voorbeelden
  4. ..te bestuderen welke thema’s en onderwerpen, waarmee destijds is geëxperimenteerd, nu nog van
  5. waarde zijn en welke lessen er voor de hedendaagse architectuur- en stedenbouwpraktijk in deze projecten zitten
  6. ..een alternatieve en innovatieve aanpak te tonen ten opzichte van de huidige woningbouwpraktijk in de benadering van hedendaagse en toekomstige opgaven
  7. de opgebouwde kennis te ontsluiten middels een gedrukte publicatie: de Atlas van de Experimentele Woningbouw ’68-’80.

 Dit onderzoek is een initiatief van:

met steun van:

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Nieuws

Lezing bij CASA (Arnhem) | 19 februari 2019

Op dinsdagavond 19 februari geven wij een lezing over ons onderzoeksprogramma Experimentele Woningbouw ’68-’80 Revisited, in het kader van een avond over ‘Het Nieuwe Bouwen. Deze avond wordt georganiseerd door het Arnhemse architectuurcentrum CASA. We zullen met het publiek in discussie gaan over innovatie en idealisme in de hedendaagse architectuur. Juliëtte Bekkering (TU/e en Bekkering …

Casestudy 2 ‘De Vier Vierkanten (Abe Bonnema) Revisited’ in Alkmaar van start – t/m mei 2019

In februari 2019 zijn we van start gegaan met de volgende casestudy, volgend op de casestudy ‘De Nieuwe Weerdjes Revisited’ in Arnhem. In de tweede casestudy staat het experimentele project De Vier Vierkanten (EX78-317) van architect Abe Bonnema in Alkmaar-Noord centraal. Deze casestudy, in opdracht van- en in samenwerking met gemeente Alkmaar en een bijdrage …

Definitieve toekenning onderzoekssubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie!

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen melden, dat het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, deelregeling architectuur, definitief besloten heeft ons een projectbijdrage te verlenen voor ons onderzoeksprogramma naar de Experimentele Woningbouw uit de jaren ’70.  Dit betekent dat wij volle kracht verder kunnen gaan met de casestudy’s naar exemplarische projecten uit het stimuleringsprogramma Experimentele Woningbouw …