Home

Dit is de website van het onderzoekprogramma naar de  ‘Experimentele Woningbouw 1968-1980 Revisited’ van Barzilay+Ferwerda. Een onderzoek naar de 84 projecten die door de overheid in de jaren ’60 en ’70 werden gesteund om vernieuwingen in de woningbouw te realiseren.

Mogelijk bent u net als ons gefascineerd geraakt door jaren ’60/’70 architectuur en stedenbouw: de tijd van de woonerven, bloemkoolwijken, terrasflats, collectieve woonvormen, stadsvernieuwing, de SAR, Piet Blom e.a. als reactie op de monotonie en flattenbouw uit de voorgaande perioden. Misschien bent u betrokken bij renovatie van projecten uit de jaren ’60/’70, of zelf bewoner van een experimenteel project. We vertellen u graag over onze bevindingen binnen het onderzoek naar deze periode, en in het bijzonder het programma ‘Experimentele Woningbouw’. We komen graag in contact met u.

We zijn namelijk van mening dat het programma Experimentele Woningbouw ’68-’80 een retrospectief én toekomstgericht onderzoek verdient, ter innovatie van de hedendaagse Nederlandse woningbouwpraktijk!

Met het volledige onderzoek beogen we..

  1. ..een bijdrage te leveren aan het verhaal over de geschiedenis van de stad uit de jaren ’70, die nu een eerste vernieuwingscyclus ingaat
  2. ..na te gaan wat de huidige staat van de experimentele projecten is
  3. ..ontwerpoplossingen en -strategieën te ontwikkelen voor behoud en transformatie van deze projecten en soortgelijke voorbeelden
  4. ..te bestuderen welke thema’s en onderwerpen, waarmee destijds is geëxperimenteerd, nu nog van
  5. waarde zijn en welke lessen er voor de hedendaagse architectuur- en stedenbouwpraktijk in deze projecten zitten
  6. ..een alternatieve en innovatieve aanpak te tonen ten opzichte van de huidige woningbouwpraktijk in de benadering van hedendaagse en toekomstige opgaven
  7. de opgebouwde kennis te ontsluiten middels een gedrukte publicatie: de Atlas van de Experimentele Woningbouw ’68-’80.

 

 Dit onderzoek is een initiatief van:

Voorheen:

Urben | Ruben Ferwerda

 

 

met steun van:

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Nieuws

Artikel over onderzoeksprogramma Experimentele Woningbouw Revisited in tijdschrift nr. 92 Architectuur Lokaal

In het nieuwe tijdschrift nr. 92 van Architectuur Lokaal is een artikel opgenomen over ons onderzoeksprogramma naar de experimentele woningbouw uit de jaren ’70.  Er is een korte samenvatting gegeven van resultaten uit onze eerdere verkenning, maar ook aangegeven hoe wij verder gaan. Het pleidooi voor het trekken van lessen uit het experimentele woningbouwprogramma voor …

Lezing bij Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland – Netwerkbijeenkomst Achterhoek | 27 september 2018

Op uitnodiging van het Gelders Genootschap schoven wij 27 september 2018 aan bij een netwerkbijeenkomst voor de regio Achterhoek van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Diverse overheden en organisaties op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed waren hierbij aanwezig: gemeenten, provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht en het Gelders Genootschap Hier hebben wij de …

Lezing bij Architectuurpunt Zoetermeer | 18 september 2018

Op uitnodiging van Architectuurpunt Zoetermeer hebben wij 18 september  2018 een lezing verzorgd over de Experimentele Woningbouw uit de jaren ’70 in het Forum Café van de Bibliotheek in Zoetermeer.  We presenteerden de resultaten van de eerste verkenning die we hebben uitgevoerd en richtten ons vervolgens op de Zoetermeerse experimenten binnen dit predicaten-programma. Zo is …