Over het onderzoek

Dit is de website van het onderzoekprogramma naar de  ‘Experimentele Woningbouw 1968-1980 Revisited’ van Barzilay+Ferwerda. Een onderzoek naar de 84 projecten die door de overheid in de jaren ’60 en ’70 werden gesteund om vernieuwingen in de woningbouw te realiseren.

Mogelijk bent u net als ons gefascineerd geraakt door jaren ’60/’70 architectuur en stedenbouw: de tijd van de woonerven, bloemkoolwijken, terrasflats, collectieve woonvormen, stadsvernieuwing, de SAR, Piet Blom e.a. als reactie op de monotonie en flattenbouw uit de voorgaande perioden. Misschien bent u betrokken bij renovatie van projecten uit de jaren ’60/’70, of zelf bewoner van een experimenteel project. We vertellen u graag over onze bevindingen binnen het onderzoek naar deze periode, en in het bijzonder het programma ‘Experimentele Woningbouw’. We komen graag in contact met u.

We zijn namelijk van mening dat het programma Experimentele Woningbouw ’68-’80 een retrospectief én toekomstgericht onderzoek verdient, ter innovatie van de hedendaagse Nederlandse woningbouwpraktijk!

Met het onderzoek beogen wij..

 1. ..een bijdrage te leveren aan het verhaal over de geschiedenis van de stad uit de jaren ’70, die nu een eerste vernieuwingscyclus ingaat
 2. ..na te gaan wat de huidige staat van de experimentele projecten is
 3. ..ontwerpoplossingen en -strategieën te ontwikkelen voor behoud en transformatie van deze projecten en soortgelijke voorbeelden
 4. ..te bestuderen welke thema’s en onderwerpen, waarmee destijds is geëxperimenteerd, nu nog van
 5. waarde zijn en welke lessen er voor de hedendaagse architectuur- en stedenbouwpraktijk in deze projecten zitten
 6. ..een alternatieve en innovatieve aanpak te tonen ten opzichte van de huidige woningbouwpraktijk in de benadering van hedendaagse en toekomstige opgaven
 7. de opgebouwde kennis te ontsluiten middels een gedrukte publicatie: de Atlas van de Experimentele Woningbouw ’68-’80.

Klankbordgroep

Om gedurende het onderzoek conclusies te trekken en te reflecteren op uitkomsten en lessons learned hebben wij een klankbordgroep ingesteld. De volgende personen hebben daarin zitting:

 • Mw. Drs. A. (Anita) Blom (Verkenning Post65, RCE)
 • Dr. Ir. D. (Dirk) van den Heuvel (fac. Bouwkunde, TU Delft en Jaap Bakema-Institute)
 • Dr. Ir. N. (Noud) de Vreeze (vz. Van Eesterenmuseum, vml. Nat. Woningraad)
 • Dr. I. (Ivan) Nio (stadssocioloog)
 • Ir. B. (Bas) Liesker (Heren5 architecten)
 • Ir. R. (Rutger) Oolbekkink (Inbo en Atelier Rijksbouwmeester)

Inmiddels is er ook een plan voor de publicaties die omtrent het onderzoek zullen verschijnen in samenwerking met NAi010 uitgevers.

Een initiatief van:

Met steun van:

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren