Onderzoekers

Wij, Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda, een architect en een stedenbouwkundig ontwerper, tevens docent en onderzoeker, hebben elkaar gevonden als samenwerkingspartners in dit onderzoek en ons verenigd als VOF Barzilay+Ferwerda. Omdat het te onderzoeken programma Experimentele Woningbouw zowel de woning, de woonvorm als woonomgeving als onderwerp voor experimenten had ligt deze disciplinaire aanvulling voor de hand.

Waarom wij? Een fascinatie en frustratie.

Als kinderen van de jaren ’70 en ‘80, opgegroeid aan een woonerf – in de wijk Gerenbroek in groeistad Zwolle en wijk De Maten in Apeldoorn – hebben we een fascinatie voor deze woonmilieus en de creatieve periode in de architectuur en stedenbouw, die de jaren ‘70 op het gebied van experimenteren vormde.

Tegelijkertijd bemerken we een persoonlijke frustratie jegens de huidige seriematige woningbouw met een – naar onze mening – arme architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. Hoewel er geadverteerd wordt met keuzevrijheid en mogelijkheden tot personaliseren zien we vergaande standaardisering van de plattegrond en woonomgeving, nu de woningbouw aan de markt wordt overgelaten.

Naar onze mening leidt deze winstoptimalisatie leidt tot een verschraling van het aanbod en wordt er geen oplossing geboden voor de actuele ontwerpopgave. We willen dan ook graag een alternatief voor de huidige praktijk presenteren en geloven dat er een rijke bron zit in de architectuur en stedenbouw uit de jaren ’70 en met name dit experimentele rijksprogramma.

Wij zijn van mening dat er binnen de gerealiseerde projecten in dit programma juist voorbeelden voor een experimentele toekomst voor het oprapen liggen. Kijkend naar de doelstellingen en thema’s waarmee destijds werd geëxperimenteerd, is het raadzaam om eerst na te gaan wat de resultaten zijn geweest uit dit programma, alvorens nieuwe experimenten worden gestart. Niet eerder is een retrospectief overzicht gemaakt van alle projecten of onderzocht wat de invloed en waarde is geweest van het gehele programma. Daar is het nu de tijd voor.

Bio

Ir. Marcel Barzilay

architect BNA

Marcel Barzilay is een architect opgegroeid in een jaren ’70 bloemkoolwijk – Gerenbroek in Zwolle-Zuid. Afgestudeerd in restauratie en hergebruik aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op een cultureel centrum uit 1972.
De afgelopen jaren heeft hij als architect bij het middelgrote architectenbureau MAS architectuur in Hengelo (Ov) gewerkt aan een breed scala van projecten, woningbouw en utiliteitsbouw, onderwijs- en zorggebouwen, in Nederland en Duitsland (Osnabrück en Dortmund), van interieurprojecten (bibliotheek Venlo) tot stedenbouwkundige plannen (Haaksbergen.

Per 1 september 2016 heeft hij het bureau marcel barzilay / architectuur – opgezet dat zich wil bezighouden met het toekomstbestendig maken van de bijzondere jaren ’70 gebouwen. De eerste projecten betreffen het vernieuwen van het interieur van het gebouw Cubicus van de Universiteit Twente – een structuralistisch pareltje uit de jaren ’70 op de campus van de universiteit, en twee stadsvilla’s in de binnenstad van Arnhem.

 

Ruben Ferwerda, MA

stedenbouwkundig ontwerper, docent/onderzoeker Saxion hogeschool

Stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker Ruben Ferwerda groeide op in de jaren ‘70 bloemkoolwijk van Apeldoorn: De Maten. Hij studeerde in 2011 cum laude af in Stedenbouwkundig Ontwerpen op een door hem ontwikkelde toolbox voor ‘narrative urban design’ (narratieve stedenbouw) en een toekomstvisie voor de Brennero regio (Italië) 2030. In 2018 behaalde hij zijn MA titel bij de Master Design (Research) aan de Willem de Kooning Academie op een ontwerpend onderzoek en thesis ‘Urgent Urbanism – Practice and methods for urbanism facing crises’, over de rol en praktijk van de stedenbouwkundig ontwerper in crisissituaties.

Ruben is werkzaam als docent bij de HBO-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Stedenbouwkundig Ontwerpen, bij Saxion hogeschool. Hij ontwikkelt en verzorgt onderwijs in alle leerjaren en begeleidt stages en afstuderen. Hij coördineert het curriculum en de uitvoering daarvan binnen de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen en draagt zorg voor alle internationale betrekkingen van de opleiding.

In 2015 begon hij zijn eigen stedenbouwkundige ontwerp- en onderzoekspraktijk: Urben Urbanism & Design Research. Hierin speelt ontwerpend onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe methoden en het (stedenbouwkundig) ontwerpinstrumentarium een belangrijke rol.