EX 73-183 Hilversumse Meent, de Wandelmeent

EX 73-183 Hilversumse Meent, de Wandelmeent

architect: Leo de Jonge en Piet Weeda

1972-1977

 

50 woningen plus gemeenschapsruimten, naar het concept ‘Centraal Wonen’

De commissie waardeert de concrete uitwerking van het idee ‘centraal wonen’ geïntegreerd in de normale directe omgeving en de bewonersparticipatie. Is kritisch over de hoge kosten van de gemeenschappelijke ruimten, inrichting van buitenruimte, enkele technische tekortkomingen zoals onjuiste maten en aansluitpunten.

De woningen variëren in grootte en zijn gegroepeerd in 10 klusters van 4 of 5 woningen met een gemeenschappelijke tuin, berging en klusterkeuken waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden. Er zijn 4 zelfstandige huizen. en 2 ‘kamerhuizen’ voor 3 jeugdige alleenstaanden per kamerhuis. Verspreid in de straat liggen gemeenschappelijke voorzieningen zoals ontmoetingsruimte ’t Luye Gat met de Luye Tuin, de hobbyruimte, sauna, logeerkamers, en 2 activiteitenruimten die momenteel permanent aan twee bewoners als beroepsruimte verhuurd zijn.

Uitgebreide informatie op hun eigen website.

 

73183-situatie

73183-plg-bgg

83177_l

    • Categories: inspraak, woongroep
    • Tags: experimentele woningbouw, gerealiseerd, inspraak, predikaat, woningplattegrond, woongroep